Logopediste Karen Rubbrecht - Regio Schendelbeke, Geraardsbergen, Ninove
Bel me: 0497 61 62 83
  • Karen Rubbrecht - Logopediste in Schendelbeke, Geraardsbergen
  • / Werkwijze

Behandelingen van stoornissen (Schendelbeke)

Behandelingen logopedie Schendelbeke (Geraardsbergen - Ninove)


Welke Stoornissen?

Een logopediste staat in voor onderzoek, behandeling, overleg en follow-up voor patiënten met heel wat uiteenlopende problematieken. Deze kunnen gegroepeerd worden in volgende vakgebieden: spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen (indeling en opsomming zijn zeker niet volledig).


Spraakstoornissen

Articulatiestoornissen: het betreft hier stoornissen waarbij spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Afwijkend mondgedrag: mondademen, duimzuigen en tongpersen (foutief slikken) kunnen resulteren in een spraakstoornis. Hierdoor is vroegtijdig behandelen zeker aangewezen. Wanneer er sprake is van gebitsafwijkingen, gebeurt de behandeling ook in overleg met de orthodontist.

Motorische spraakstoornissen (dysartrie): bij patiënten met een aandoenig van het zenuwstelsel is meestal ook de spraak gestoord. Bij kinderen gaat het om hersenverlamming of een spierziekte. Bij volwassenen is er sprake van een verworven stoornis. Voorbeelden hiervan zijn dysartrie ten gevolge van de ziekte van Parkinson of ten gevolge van multiple sclerose. De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren.

Stotteren: stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie.


Taalstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen: bij een aantal kinderen kent de taalontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen: we merken bij kinderen met leerproblemen vaak moeilijkheden op bij het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (dysorthografie). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (dyslexie) verloopt moeilijk. Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden(dyscalculei). Neurologische taalstoornissen: afasie is een verworven taalstoornis (na een beroerte of een trauma). Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn.


Stemstoornissen

Heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben. Organinische stemstoornissen: het betreft stemproblemen ten gevolgen van aandoeningen ter hoogte van het stemapparaat. Bv. Stemplooiverlamming, strottenhoofdkanker, laryngitis,… deze zaken leiden vaak tot heesheid en/of stemverlies. Functionele stemstoornissen: de heesheid en/of het stemverlies zijn een gevolg van verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (bijvoorbeeld veelvuldig roepen). Deze functionele stemstoornissen kunnen ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals bijvoorbeeld stemplooiknobbels.


Gehoorstoornissen

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De gehoorproblemen kunnen variëren van lichte slechthorendheid tot bijna volledige doofheid. De logopedist kan onder meer ingeschakeld worden bij de volgende taken: gehooronderzoek, revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel, trainen van het spraakafzien (liplezen), begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis.