Logopediste Karen Rubbrecht - Regio Schendelbeke, Geraardsbergen, Ninove
Bel me: 0497 61 62 83
  • Karen Rubbrecht - Logopediste in Schendelbeke, Geraardsbergen
  • Bekijk hoe ik te werk ga

Werkwijze logopedie Schendelbeke

Logopedie Schendelbeke/Geraardsbergen

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling en follow-up van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.
 Vroeger gebruikte men hiervoor wel eens de term 'spraakleraar'. Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.


Werkwijze

Bij de opstart van een logopedische behandeling zullen steeds onderstaande stappen gevolgd worden.

Aanmelding
Een aanmelding bij de logopediste kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ... Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch bilan, dient u eerst langs te gaan bij een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, ...). U verkrijgt van mij hierover steeds de nodige informatie. Dit voorschrift is nodig voor het uitvoeren van een logopedisch onderzoek.

Logopedisch bilan
Het logopedisch onderzoek start steeds met een anamnesegesprek dat de hulpvraag en de moeilijkheden van de patiënt in kaart brengt. Hierna zullen logopedische tests afgenomen worden om de vaardigheden in kaart te brengen. Met deze gegevens zal ik een verslag schrijven en uw behandelplan opstellen.

Adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek worden de testresultaten met u besproken en zal ik u advies kunnen geven of logopedie al dan niet noodzakelijk is. Wanneer u beslist logopedie op te starten maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer specialist om de therapiesessies voor te schrijven.Vervolgens zorg ik voor het samenvoegen en bezorgen van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de aanvraag voor terugbetaling binnen de mutualiteit. Het antwoord van de adviserend geneesheer zal u schriftelijk ontvangen. Indien gewenst, kunnen de logopedische sessies wel reeds opgestart worden.


Stuur een berichtje

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om me te contacteren

Ik beantwoord graag al je vragen.